نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب به قلم ایت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نگارش و صادر شد، بعنوان یکی از اسناد مادر و بالادستی درباره انقلاب اسلامی از ویژگی های لازم یک متن گفتمان ساز برخوردار است و در این مقاله نشان می دهیم که منطق درونی گفتمان حاکم بر این بیانیه ،نه کاملا آرمان گرایانه از منظر یک رهبر و ایدٍیولوگ سیاسی و عقیدتی و نه کاملا واقع گرایانه ازمنظر یک رهبر و مدیرعالی رتبه نظام سیاسی جمهوری اسلامی است. بلکه در همه بخش های بیانیه ؛ منطق تعاملی و تلفیقی بین رویکردهای واقع گرایی و آرمان گرایی قابل مشاهده و رهگیری است . در این مقاله با مروی بر متن بیانیه ضمن شناسایی اجزای سازنده یک گفتمان مانند دال مرکزی ، عناصر ، دال شناور ، مدلول ها ، زنجیرهم ارزی و پاد گفتمان ها ، خوانشی گفتمانی از بیانیه ، مولفه های واقع گرا و ارمان گرای مطرح شده در بیانیه در چارچوب نظریه گفتمان احصا و مورد بررسی پژوهشی قرار گرفته است و در نهایت نشان دادیم که مهمترین نقش در استمرار انقلاب اسلامی را پویایی گفتمانی آن در رقابت با گفتمان های رقیب و متخاصم ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها