نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران.

چکیده

هدف این مقاله مطالعه گفتمان مردم‌سالاری اسلامی در اندیشه سیاسی آیت ‌الله خامنه‌ای است. در اندیشه سیاسی آیت ‌الله خامنه‌ای مردم‌سالاری اسلامی دارای چند رکن خاص خود است. توحید، کرامت انسانی، هدف‌داری جهان، منشاء قانون، و نبرد حق و باطل از جمله بنیان‌های این نظریه است و ارکان مذکور، اعتقاد مشترک بین تمام مسلمانان در جهان اسلام می‌باشد.
مردم، جایگاه تعیین‌کننده‌ای در اندیشه سیاسی آیت‎ الله خامنه‌ای دارند که ایشان از آن با عنوان «مردم‌سالاری اسلامی» یاد می‌کند. بر اساس این نظریه، نقش‌آفرینی مردم در نظام مردم‌سالاری اسلامی، مستخرج از اسلام است و نظام مذکور فقط مبتنی بر یک قرارداد عرفی نیست، بلکه هم‌چنین یک وظیفه‏ی دینی است که در آن مردم حاکم اسلامی را انتخاب کرده و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خود در اختیار می‌گیرند. پایه و اساسِ حق مردم در این انتخاب، خود اسلام است. در عین حال از نظر رهبر انقلاب اسلامی، نظام مردم‌سالاری اسلامی یک تفاوت اساسی با نظام لیبرال دموکراسی دارد و آن اختلاف این است که مردم‌سالاری اسلامی مبتنی بر قانون اساسی‌ اسلام است و در آن هم شرایط منتخب و هم قوانین حاکم بر کشور مستخرج از اسلام است و در عین حال، انتخاب اصل نظام ولایت و حاکم آن با رای و خواست ملت است.
روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است که با بررسی نظرات آیت‌الله خامنه‌ای، به تحلیل و استخراج بنیان‌های اندیشه سیاسی ایشان می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات