نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری

چکیده

مفهوم عدالت و چگونگی فراهم آوردن بستر آن در یک جامعه مدنی از مهم ترین موضوع های نیازمند تأمل و تدبر است آن چنان که به مثابه یک اصل اساسی بنیان بقا هر دولتی تلقی می شود. برقراری عدالت در جامعة اسلامی، که شامل امنیت و رفاه اساسی می شود، در کنار رشد اقتصادی جامعه اسلامی و تأمین زمینه های رشد معنوی برای آحاد شهروندان، وظیفه ای کلیدی برای جامعه اسلامی می باشد. در منابع فقهی ما نیز به نقل از ائمه معصومین و آیات نورانی قرآن در خصوص عدالت، مضامین بسیاری یافت می‌شود در همین راستا بیانات مقام معظم رهبری در سال های متمادی حول محور عدالت و مبارزه با فساد کوشش جهت تحقق هرچه تمام تر این اصل در جامعه همواره چراغ راه هدایت مسئولین و آحاد مردم می‌باشد که هیچ عقل سلیمی مخالف با آن حکم نمی دهد. در این پژوهش بر آنیم ضمن تبیین مولفه‌های توسعه عدالت و مبارزه با فساد برگرفته از فرمایشات مقام عظمی ولایت منظومه فکری معظم له را ترسیم نموده و به همین جهت با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون سخنان ایشان مورد بررسی قرار گرفته و مجموعا 317 کد اولیه و 46 کد محوری و در نهایت 8 مضمون اصلی اعم از عوامل گسترش عدالت، پیامدهای گسترش عدالت، عوامل فساد، پیامد‌های گسترش فساد، وظایف مسئولین در محور با مبارزه با فساد، وظایف مسئولین در محور عدالت‌ طلبی، راهکار‌های مبارزه با فساد و پیامد های مبارزه با فساد؛ شناسایی و تبیین شده است.
کلید واژه: فساد، عدالت, فرامین

کلیدواژه‌ها

موضوعات