فصلنامه گفتمان انقلاب اسلامی وابسته به مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و واحد تهران مرکزی با هدف تبیین نظام‌مند سیره نظری و عملی اندیشه های امام خمینی(ره)، امام خامنه ای(حفظه الله تعالی) و انقلاب اسلامی فعالیت می نماید.

 

سرفصل‌های مطالعاتی که در چارچوب فعالیت این فصلنامه قرار می‌گیرند، عبارتند از:

 

 • تبیین اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و رهبری معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (حفظه الله تعالی)
 • تبیین مبانی انقلاب اسلامی
 • تبیین اهداف انقلاب اسلامی
 • تبیین نظریه نظام انقلابی
 • تبیین مدل مردمسالاری دینی
 • تبیین دولت در طراز انقلاب اسلامی
 • تبیین جامعه در طراز انقلاب اسلامی
 • تبیین متدولوژی و روش‌شناسی مطالعات انقلاب اسلامی
 • نقد جریان‌های رقیب انقلاب اسلامی
 • مطالعات آینده پژوهی در حوزه انقلاب اسلامی
 • تهدیدها و آسیب‌های جریان انقلاب اسلامی
 • تبیین مطالعات و نگرش غرب نسبت به انقلاب اسلامی