هدف از انتشار فصلنامه گفتمان انقلاب اسلامی، تبیین نظام‌مند سیره نظری و عملی اندیشه های امام خمینی(ره)، امام خامنه ای(حفظه الله تعالی) و انقلاب اسلامی است.

از دیگر اهداف فصلنامه، تبیین اندیشه‌های رهبری انقلاب اسلامی، نظریه نظام انقلابی، مختصات دولت و جامعه در طراز انقلاب اسلامی، تبیین متدولوژی مطالعات انقلاب اسلامی، مطالعات آینده پژوهی در حوزه انقلاب اسلامی و مطالعات زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی و نیز نقد جریان های فکری سیاسی رقیب مورد توجه فصلنامه می‌باشد.

از اهداف عملی این فصلنامه آشنایی پژوهشگران و علاقه مندان با فهم منطقی انقلاب اسلامی و گسترش مطالعات و ارتقا انگیزه در حوزه مطالعات و پژوهش های مرتبط با انقلاب اسلامی است. 

سرفصل‌های مطالعاتی که در چارچوب فعالیت این فصلنامه قرار می‌گیرند، عبارتند از:

 • تبیین اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و رهبری معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (حفظه الله تعالی)
 • تبیین مبانی انقلاب اسلامی
 • تبیین اهداف انقلاب اسلامی
 • تبیین نظریه نظام انقلابی
 • تبیین مدل مردمسالاری دینی
 • تبیین دولت در طراز انقلاب اسلامی
 • تبیین جامعه در طراز انقلاب اسلامی
 • تبیین متدولوژی و روش‌شناسی مطالعات انقلاب اسلامی
 • نقد جریان‌های رقیب انقلاب اسلامی
 • مطالعات آینده پژوهی در حوزه انقلاب اسلامی
 • تهدیدها و آسیب‌های جریان انقلاب اسلامی
 • تبیین مطالعات و نگرش غرب نسبت به انقلاب اسلامی