مدیر مسئول


اکبر اشرفی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

علوم سیاسی

 • akbarashrafi552gmail.com

سردبیر


غلامرضا خواجه سروی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

علوم سیاسی

 • sarvireza1968gmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد سپهری استاد گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

تاریخ و تمدن

 • sepehran55gmail.com

اعضای هیات تحریریه


احمد بخشایش اردستانی استاد گروه اندیشه سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

علوم سیاسی

 • ahmad.bakhshayeshiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حبیب‌الله ابوالحسن شیرازی دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

روابط بین‌الملل

 • habib_shiraziyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا خواجه سروی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

علوم سیاسی

 • sarvireza1968gmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدباقر خرمشاد استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

علوم سیاسی

 • mb.khorramshadgmail.com

اعضای هیات تحریریه


زاهد غفاری هشجین دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد

علوم سیاسی

 • z_ghafariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


ارسلان قربانی شیخ نشین استاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

روابط بین‌الملل

 • arsalanghyahoo.com

مدیر داخلی


مجید استوار استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

علوم سیاسی

 • ostovar313gmail.com

ویراستار


فرشید دانش پژوه مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی و انقلاب اسلامی

فلسفه علم

 • farshid_daneshpajoohyahoo.com
 • 09123888041

گرافیست


رسول کریمی مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی و انقلاب اسلامی

مهندسی کامپیوتر

 • emam.iaugmail.com